Sutura quirúrgica de ferides en Infermeria

20 - 21 de juny 2017
Sutura quirúrgica de ferides en Infermeria

Course Features

Descripció

Són moltes les ferides que es poden tancar per primera intenció a la pràctica clínica, ja siguin quirúrgiques o traumàtiques, pel que cada vegada esdevé més important la formació de les Infermeres en la correcta realització d'aquest procediment quirúrgic per obtenir uns resultats clínics i estètics de qualitat. També són molts els drenatges i les vies que es fixen actualment en la pràctica clínica , relacionats amb una cirurgia o desprès d'una radiologia intervencionista. Malgrat el disseny de diferents apòsits per millorar la seva fixació, es important saber com fixar-los correctament amb un punt de sutura. El coneixement d'aquestes tècniques per part de les infermeres permetrà realitzar una correcta fixació d'un drenatge o d'una via i millorarà la qualitat assistencial i la seguretat en l'atenció als pacients.
This course does not have any sections.

Objectius

Objectiu general:

Adquirir competències i habilitats per a realitzar amb seguretat la tècnica de la sutura de ferides

Objetius específics:

 • Conèixer en detall el material que es precisa per a realitzar la sutura de una ferida.
 • Saber aplicar anestèsia local per realitzar una sutura de una ferida per a un tancament per primera intenció.
 • Conèixer els diferents tipus de tancaments per primera intenció i les seves indicacions.
 • Saber realitzar correctament la tècnica del nuat.
 • Saber fixar correctament un drenatge.
 • Saber fixar correctament una via.

Professors principals

Dr. Rafael Villalobos Mori. Cirurgià general, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Jordi Escoll Rufino. Cirurgià general, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra Yolanda Maestre González. Cirurgiana general, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. Ljubica Sarmiento Marasovic. Cirurgiana vascular, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. Cristina Gas Ruiz. Cirurgiana general, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Marc Beisani Pellisé. Cirurgià general, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

DIRECTOR ACADÉMICO

Dr. Jorge J. Olsina Kissler. Cap de Servei de Cirurgia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Alumnes

Personal d’Infermería.

Nombre alumnes: 12.

Detalls del curs

Continguts:

 • Mòdul 1: preparació de la ferida
  • Rentat de mans i de la ferida
  • Instrumental
  • Sutures i agulles
  • Camp quirúrgic
  • Hemostàsia
 • Mòdul 2: anestèsia local
  • Anestèsics
  • Tècniques d’anestèsia local
 • Mòdul 3: tipus de nuats
  • Manual
  • Amb instrumental
 • Mòdul 4: tipus de tancaments per primera intenció
  • Contínua
  • Discontínua
 • Mòdul 5: fixació de drenatges i vies
  • Tècnica
  • Cures

  Metodologia:

 • Teòrica:
  • Presentació del contingut
 • Vídeos sobre la tècnica del tancament primari i fixació de drenatges i vies.
 • Pràctica:
  • Simuladors físics
  • Maquetes biològiques