Transparència

Transparència

Des de novembre de 2016, l’IRBLleida (i per tant, el CREBA) està adherit a l’Acord de Transparència en Experimentació Animal, promogut des de la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE), amb la col·laboració de l’Associació Europea per a la Investigació Animal (EARA) i llançat el 20 de setembre del 2016.

Els signants de l’Acord es comprometen amb els següents principis:

– Parlar amb claredat sobre quan, com i per què s’usen animals en investigació.

– Proporcionar informació adequada als mitjans de comunicació i al públic en general sobre les condicions en què es realitza la investigació que requereix l’ús de models animals i els resultats que d’ella s’obtenen.

– Desenvolupar iniciatives que generin un major coneixement i comprensió en la societat sobre l’ús d’animals en investigació científica.

– Informar anualment sobre el progrés i compartir experiències.

Els signants d’aquest document es comprometen al seguiment d’aquests quatre principis i a promoure estratègies apropiades per a la seva organització per promoure major transparència sobre l’ús d’animals en investigació. Els signants es comprometen igualment a proporcionar informació anualment sobre les activitats realitzades per aquest fi.

Més informació: http://eara.eu/es/propuesta-cosce/

Descarregui aquí el document complet