Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA)

Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA)

El Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA) del CREBA és l’òrgan encarregat de vetllar pel benestar dels nostres animals. Corresponen al CEEA, dins del seu àmbit de competència, les següents funcions:

– Assessorar sobre qüestions relacionades amb el benestar dels animals quant a la seva adquisició, allotjament, cura i utilització.

– Assessorar sobre l’aplicació del requisit de Reemplaçament, Reducció i Refinament (3Rs), i mantenir-ho informat sobre els avanços tècnics i científics en l’aplicació d’aquest requisit.

– Establir i revisar els processos operatius interns pel que fa al control, la comunicació i el seguiment de la informació relacionada amb el benestar dels animals.

– Assessorar sobre règims de  reallotjament o adopció dels animals, inclosa la seva adecuada socialització

– Emetre l’informe prescriptiu per sol·licitar l’autorització d’un projecte (Article 33.1 del Reial Decret 53/2013)

– Realitzar el seguiment dels projectes, tenint en compte el seu efecte sobre els animals utilitzats, així com determinar i avaluar els elements que millor contribueixen al Reemplaçament, Reducció i Refinament.

 

MEMBRES

PRESIDENT I SECRETÀRIA: Dolores C. García Olmo, veterinària designada i responsable de benestar i salut animal del CREBA.

VICEPRESIDENT: Serafí Cambray Carner, investigador del IRBLleida i professor associat de la Universitat de Lleida.

VOCALS:

Marcelino Bermúdez López, investigador del IRBLleida.

Ester Desfilis Barceló, investigadora del IRBLleida.

– Carme Mias Carballal, cirurgiana general del Hospital Universitari Arnau de Vilanova i professora associada de la Universitat de Lleida.

Sara Puy López, veterinària designada del CREBA.

– Carlos A. Rombolá, cirurgian toràcic de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i professor associat de la Universitat de Lleida.

José Manuel Valdivielso Revillainvestigador del IRBLleida i professor associat de la Universitat de Lleida.