Cirurgia de l’hèrnia abdominal – taller experimental (2a edició)

18 - 19 de octubre 2018
Contactar con secretaria@creballeida.org
Cirurgia de l’hèrnia abdominal – taller experimental (2a edició)

Course Features

Descripció

L'hèrnia de la paret abdominal és una patologia freqüent en la pràctica habitual de qualsevol cirurgià general. La reparació mitjançant malles permet un tancament sense tensió del defecte, la qual cosa disminueix el dolor postoperatorio i la recidiva de la malaltia. En els últims anys la indústria ha desenvolupat una nova generació de malles que facilita enormement la reparació d'hèrnies complexes i permet, fins i tot, l'ús d'abordatges mínimament invasius com la laproscopia. No obstant això, aquesta nova generació de malles, així com la tècnica laparoscópica de reparació herniaria, requereixen d'una formació prèvia per part del cirurgià per poder ser aplicades en els pacients de forma eficaç i segura. Aquest curs aquesta dirigit a residents i cirurgians joves amb experiència en patologia herniaria i interès a dominar les tècniques obertes de reparació d'hèrnies mitjançant malles de nova generació i tècniques minimamente invasives.
This course does not have any sections.

Objectius

Objectiu general:

Dominar les principals tècniques de reparació d’hèrnies mitjançant malles de nova generació i tècniques mínimament invasives.
Objectius específics:

  1. Conèixer les indicacions de reparació d’hèrnies abdominals mitjançant malles de nova generació i tècniques mínimament invasives.
  2. Conèixer la tècnica quirúrgica laparoscópica en la reparació de l’hèrnia abdominal i les seves indicacions.
  3. Conèixer les tècniques de reparació oberta amb malles de nova generació de l’hèrnia abdominal.
  4. Conèixer les principals complicacions que poden produir-se durant la reparació d’hèrnies complexes i el seu correcte maneig.

Professors principals

Dr. Rafael Villalobos Mori. Metge especialista en Cirurgia General i Cap Clínic de la Unitat de Cirurgia de la Paret Abdominal i CMA de l’Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Javier López Monclús. Metge especialista en Cirurgia General i Coordinador de la Unitat de Paret Abdominal Complexa de l’Hospital Universitari “Puerta de Hierro”, Madrid

Dr. Juan Bellido Luque. Metge especialista en Cirurgia General, Hospital Universitari “Virgen Macarena”, Sevilla

Dr. Philippe Mouli. Medtronic

Alumnes

Metges especialistes en cirurgia general, i residents en els últims anys de formació (maxim: 10).

Detalls del curs

La metodologia docent utilitzada serà activa i eminentment pràctica, centrada en l’alumne.

Es destinarà una primera part del curs a explicar els conceptes teòrics que hi ha darrere del desenvolupament de les malles de nova generació, i l’abordatge laparoscópico de la reparacion herniaria. Es projectaran videos de les diferents tècniques i es reservarà un temps destinat específicament a la discussió entre alumnes, ponents i monitors del curs.

El segon els alumnes passaran al quiròfan experimental on realitzaran les tècniques apreses en grups de dos. Durant aquesta ultima fase de crugía experimental, comptaran amb el suport constant d’un monitor per grup que, a més de corregir els possibles errors, reforçarà els punts clau de cada tècnica.


Curs acreditat per el “Consell Català de Formació Continuada dels ProfessionsSanitàries” i la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut


Patrocina: