Curs pràctic de anastomosis biliars ecoendoscòpiques

18 - 20 de març 2019
Curs pràctic de anastomosis biliars ecoendoscòpiques

Course Features

Descripció

L'ecoendoscòpia ha substituït a la via percutánea en la punció diagnòstica de lesions pròximes al tracte digestiu pel seu millor rendiment. S'han desenvolupat tècniques basades en la punció guiada per ecoendoscopia per a la creació d'anastomosis, que disminueixen la morbiditat dels abordatges tradicionals. La llarga corba d'aprenentatge d'aquestes tècniques fa que fins avui només s'hagin pogut aplicar en uns pocs centres. Existeixen dades que avalen l'ensinistrament en model porcí per a facilitar la introducció en la clínica d'aquestes tècniques i poder així desenvolupar tot el seu potencial.  
This course does not have any sections.

Objectius

Proporcionar els fonaments conceptuals i les destreses tècniques necessaris per a desenvolupar l’aplicació clínica de les derivacions biliars guiades per ecoendoscòpia.

Professors principals

Dr. Manuel Pérez-Miranda. Cap de Servei de Digestiu, Hospital Universitari Rio Hortega, Valladolid

Dr. Jorge J. Olsina Kissler. Cap de Servei de Cirurgia General, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Paul Yeaton. Cap de Gastroenterologia, Carilion Clinic, Roanoke, VA, EE.UU.

Dr. Juan J. Vila Costas. Cap de Secció de la Unitat d’Endoscòpia, Complex Hospitalari de Navarra, Pamplona

Dr. Enrique Vázquez Sequeiros. Cap de Secció de’Endoscòpia, Servei de Gastroenterologia y Hepatologia, Hospital Universitari Ramón y Cajal, Madrid

Dr. Ferrán González-Huix. Metge especialista en Aparell Digestiu, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Carlos de la Serna Higuera. Metge especialista en Aparell Digestiu, Hospital Universitari Río Hortega, Valladolid

 

COMITÈ CIENTÍFIC

Dr. Manuel Pérez-Miranda

Dr. Ferrán González-Huix

 

Alumnes

Metges endoscopistas dedicats a l’intervencionisme biliar.

Detalls del curs

Metges experts en el desenvolupament d’aquestes tècniques, coordinats pel Grup Espanyol de Protocols en Endoscòpia Digestiva (GEPED) i l’equip de l’Hospital Universitari Riu Hortega (HURH) de Valladolid, col·laboren amb cirurgians i veterinaris docents del Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada de Lleida (CREBA) per a dur a terme un curs intensiu de tres dies.

Després de la replicació d’un model porcí d’obstrucció biliar, es practicaran tècniques de drenatge biliar guiades per ecoendoscòpia sota la supervisió d’experts. Es recolliran variables d’execució per a cadascun dels participants, comparant els resultats basals amb els obtinguts després de la formació.

 

Inscripcions: emplenar el formulari online. Ignorar els camps que no procedeixin, i indicar la preferència de curs de 1, 2 o 3 dies.

Sol·licitut de beques: a més del formulari online, els candidats han d’enviar un CV de dues pàgines a secretaria@creballeida.org, detallant l’experiència prèvia en CPRE i ecoendoscopia, juntament amb dues referències. Totes les sol·licituds seran avaluades pel Comitè Científic, i hauran de ser aprovades abans de poder formalitzar la inscripció al Curs.

 

Preu de l’inscripció: s’estableixen tres modalitats:

Curs un dia: 1500 €

Curs dos dies: 1750 €

Curs tres dies: 2000 €


 Amb la colaboració de: