Primer projecte de recerca al CREBA

Primer projecte de recerca al CREBA
per

El 5 de juny es va iniciar en les instal·lacions del CREBA el primer projecte de recerca que es desenvoluparà íntegrament en aquest Centre, sota la direcció del Dr. Villalobos Mori -Responsable de la Unitat de Paret Abdominal i CMA de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova-, amb el suport de la Dra. Carme Mias, cirurgiana del mateix hospital. Seran sis mesos d’un projecte de recerca experimental per avaluar una tècnica de “fixació d’una malla amb cola sintètica per a la reparació d’hèrnia incisional per via laparoscópica”.

Share