“Minipigs”: què són els porcs miniatura?

"Minipigs": què són els porcs miniatura?
per

Els científics utilitzan el model porcí en el procés d’experimentació, per la seva similitud física, fisiològica i de comportament amb l’ésser humà, però el desavantatge de l’ús d’aquest model és la mida de l’animal i els elevats costos que això comporta. Els porcs convencionals aconsegueixen pesos de fins a 200 kg en l’edat adulta, la qual cosa resulta immanejable per als investigadors, i a més s’allunyen de l’habitual en humà. Això obliga a utilitzar porcs joves, amb pesos manejables i similars a l’humà, però en molts estudis no resulta adequat, ja que són animals que no han arribat a la maduresa, i per tant els seus resultats poden no ser extrapolables a l’humà adult. Per això, es van crear models de porc específics per a la recerca: els porcs nans o mini-pigs.

Aquesta variant de porc en miniatura té una genètica específica i el seu pes s’estabilitza a 35 kg aproximadament, en l’edat adulta. Per tant, canviar un animal de grans dimensions, per un altre idèntic en qüestió de genètica i comportament, però d’una proporció reduïda, facilita la feina d’experimentació.

La reducció de les dimensions de l’animal comporta molts avantatges, dins les quals:

  • Més facilitat en el maneig i estabulació dels animals.
  • Disminució en els costos d’alimentació.
  • Disminució en els costos de medicaments o tractaments farmacològics.
  • Ocupació de menys espai.

A més de ser més lleugers i de menor grandària -la qual cosa els fa particularment interessants en cirurgies experimentals- els porcs miniatura solen presentar malalties metabòliques (obesitat, diabetis i problemes cardíacs relacionats amb el colesterol) i infeccioses (resposta immune) tal com succeeix en éssers humans, la qual cosa permet que es puguin tenir noves actituds preventives i terapèutiques[1]. Existeixen moltes recerques en l’ús del mini-pig. Per exemple, el projecte Rethink («Porcs minipig com a model per a l’anàlisi de la toxicitat de nous medicaments i productes químics: avaluació de l’impacte») ha reunit experts europeus líders en la matèria amb la finalitat d’analitzar la possibilitat d’emprar els porcs minipig com a eina per a assajos de toxicitat. Els membres del projecte van avaluar tant el benestar dels animals com aspectes ètics i de seguretat relacionats amb l’ús d’aquesta mena de porcs. Juntament amb aquestes qüestions, es van considerar tecnologies noves, el valor comparatiu dels minipig com a model per al desenvolupament del producte i el seu impacte econòmic[2].

Per a la realització de projectes de recerca utilitzant aquest model animal, com amb l’experimentació amb qualsevol animal, cal l’aprovació dels comitès d’ètica animal i el seguiment dels protocols establerts per les autoritats.

Bibliografia:

https://www.revistaclinicaveterinaria.com/science/edicion-142/minipig-el-cerdo-en-miniatura/

[1] LUNNEY, J. K. Advances in swine biomedical model genomics. International Journal of Biological Sciences, v. 3, n. 3, p. 179-184, 2007. doi: 10.7150/ijbs.3.179.

[2] https://cordis.europa.eu/article/id/87169-can-minipigs-be-used-for-toxicity-testing/es

Share