Taller pre-congrés SECAL: Procediments Experimentals Avançats en Porcí

16 de novembre 2021
Taller pre-congrés SECAL: Procediments Experimentals Avançats en Porcí

Course Features

Descripció

Taller pràctic promogut per la Societat Espanyola per a les Ciències de l'Animal de Laboratori (SECAL), en el marc del seu XVI Congrés. Es tracta d'una activitat totalment pràctica, després d'una breu introducció teòrica sobre els conceptes i pla de treball.
This course does not have any sections.

Objectius

Aconseguir que l’alumne adquireixi les destreses necessàries per a dur a terme tècniques complexes en l’àmbit de l’experimentació animal en model porcí.

L’alumne, amb l’ajuda d’un tutor, realitzarà els següent procediments:

  • Anestèsia epidural.
  • Accessos vasculars guiats per ecografia (tècnica de Seldinger).
  • Abordatge quirúrgic caròtides, jugulars i femorals.
  • Principis bàsics de cirurgia laparoscòpica.

Professors principals

Marielle Esteves Coelho. Responsable de Benestar Animal y Veterinària Designada, Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Barcelona

Alberto Centeno. Veterinari, Coordinador Tècnic, Centre Tecnológic de Formació, Área Sanitaria da Coruña e Cee, A Coruña

Mireia Merichal. Metge Especialista en Cirurgia General, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Mario Arenillas Baquero. Veterinari Designat, Hospital Universitari de Getafe, Madrid

Alumnes

Està destinat a persones acreditades per a les funcions C (realització dels procediments en porcí) o F (veterinari designat), descrites en la normativa vigent sobre protecció d’animals utilitzats amb finalitats científics (Reial Decret 53/2013 i Ordre ECC/566/2015).

Detalls del curs

Núm. alumnes: mínimo: 8; máximo: 12.

Duració: 4 h.

Horari previst: 15:00 – 19:00 h.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: https://congresosecal.org/


Organitza:

 

 

 

 

 

 

 

 


Patrocina: