Taller pre-congrés SECAL: Maneig i Monitoratge Bàsic en l’Espècie Porcina

16 de novembre 2021
Taller pre-congrés SECAL: Maneig i Monitoratge Bàsic en l’Espècie Porcina

Course Features

Descripció

Taller pràctic promogut per la Societat Espanyola per a les Ciències de l'Animal de Laboratori (SECAL), en el marc del seu XVI Congrés. Es tracta d'una activitat totalment pràctica, després d'una breu introducció teòrica sobre els conceptes i pla de treball.
This course does not have any sections.

Objectius

L’alumne podrà adquirir les destreses bàsiques en el maneig i realització de procediments senzills necessaris en l’anestèsia i analgèsia en l’espècie porcina.

L’alumne amb l’ajuda d’un tutor serà l’encarregat de realitzar tots els procediments habituals en aquesta espècie:

  • Maneig general de l’espècie porcina.
  • Aplicació de protocols anestèsics i analgèsics.
  • Cateterización de venes i artèries.
  • Monitoratge bàsic intraoperatori (ECG, pulsioximetria, capnografía, pressions arterials invasives i no invasives, temperatura).
  • Principis bàsics ventilació mecànica.
  • Localizatció ecogràfica d’accessos venosos i d’estructures anatòmiques.

Professors principals

Sara Puy López. Veterinària Designada, CREBA, Lleida

Carlota Largo Aramburu. Responsable de Benestar Animal i Veterinària Designada, Hospital Universitari La Paz, Madrid.

Joseanne Willamil. Veterinària Designada. Vall d’Hebron Insitut de Recerca (VHIR), Barcelona

Alumnes

Està destinat a persones acreditades per a les funcions C (realització dels procediments en porcí) o F (veterinari designat), descrites en la normativa vigent sobre protecció d’animals utilitzats amb finalitats científics (Reial Decret 53/2013 i Ordre ECC/566/2015).

Detalls del curs

Núm. alumnoe: mínim: 12; màxim: 15.

Duració: 4 h.

Horari previst: 10:00 – 14:00 h.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: https://congresosecal.org/


Organiza: