Iniciació a la cirugía laparoscòpica per a veterinaris (2a edició)

30 - 31 de maig 2019
Iniciació a la cirugía laparoscòpica per a veterinaris (2a edició)

Course Features

Descripció

La implantació de la cirurgia de mínima invasió -i més concretament de la laparoscòpica- és ja un fet en la Medicina Humana. En l'assistència clínica veterinària l'ús d'aquestes tècniques encara és reduït, i la causa d'això és múltiple: el cost de l'equipament, la dificultat de l'especialització, o la falta d'evidència dels seus avantatges, entre unes altres. Com totes les tecnologies, amb el temps s'han abaratit preus i molt possiblement això deixarà de ser aviat un obstacle. La formació dels veterinaris és llavors la clau per poder considerar aquestes tècniques en les nostres mascotes. El curs que presentem sobre cirurgia laparoscòpica és des d'una perspectiva multidisciplinària: la Medicina Humana i la Veterinària. Prendrem dels professionals mèdics la seva llarga experiència i l'actualització tècnica, i dels veterinaris el seu coneixement de l'anatomia, anestèsia i patologia específica dels petits animals.
This course does not have any sections.

Objectius

  • Conèixer detalladament l’equipament i materials habituals per a cirurgia laparoscòpica.
  • Adquirir les habilitats inicials per realitzar maniobres quirúrgiques laparoscòpicas.
  • Conèixer les indicacions i particularitats d’aquest tipus de cirurgia en petits animals.

Professors principals

Dr. Jorge J. Olsina. Cap de Servei de Cirurgia General, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. Dolores García Olmo. Veterinària, Coordinadora Técnica del CREBA, Lleida

Dr. Sara Puy. Veterinària, CREBA, Lleida

Dr. Gian Pier Protti. Metge especialista en Cirurgia General, CREBA i Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. Elena Cuello. Metgessa interna resident de Cirurgia General, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Pablo MurielMetge especialista en Cirurgia General, CREBA i Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. Ana I. PinillosMetgessa interna resident de Cirurgia General, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. Paula Arrieta. Professora asociada de la Universitat de Lleida i veterinària del Centre Clínic Veterinaria, Lleida

Dra. Laura Fresno. Professora asociada de la Universitat Autónoma de Barcelona. Veterinària de “EndoLap Veterinària” i de “Fundació Hospital Clínic Veterinari”, Barcelona

Dra. Laura Santos. Veterinària de “EndoLap Veterinària” i de “Fundació Hospital Clínic Veterinari”, Barcelona

Alumnes

Veterinaris de qualsevol nivell d’experiència quirúrgica.

Detalls del curs

DURADA: 24 h lectives

1. BLOC TEÒRIC (online: 5 h; presencial: 2 h)

Constarà de 7 classes gravades que l’alumne podrà visionar per mitjans telemàtics en les dues setmanes anteriors a la realització del bloc pràctic.

Temes:

  • Principis bàsics de la cirurgia laparoscòpica.
  • Descripció general dels equips laparoscòpics
  • Descripció general de l’instrumental laparoscòpic
  • Tècniques bàsiques en cirurgia laparoscòpica
  • Ergonomia en cirurgia laparoscòpica
  • Particularitats de l’anestèsia en cirurgia laparoscòpica
  • Anatomia comparada de l’abdomen del porc i del gos

2. BLOC PRÀCTIC (presencial: 17 h)

Exercicis de simulació (en pelvitrainer).

Cirurgia experimental en porc.

En tots els exercicis pràctics hi haurà dos alumnes i un monitor per estació de treball.

Nº MÀXIM ALUMNES: 10

PREU INSCRIPCIÓ: 1.100 €