Agents hemostàtics en cirurgia toràcica mínimament invasiva. Lobectomia via VATS en model porcí

23 - 24 de octubre 2017
Agents hemostàtics en cirurgia toràcica mínimament invasiva. Lobectomia via VATS en model porcí

Course Features

Descripció

La lobectomia per videotoracoscòpia (VTC) s’ha afermat com la tècnica quirúrgica d’elecció pel tractament del càncer de pulmó, metàstasis pulmonars i malalties pulmonars benignes. L’eficiència de l’abordatge endoscòpic ha estat recollida en nombroses ocasions en la literatura mèdica i inclou els següents avantatges: menys morbiditat, major funció respiratòria postoperatòria i resultats oncològics superposables als obtinguts per toracotomia. El patró de ramificació dels vasos pulmonars presenta una gran variabilitat interindividual, i aquesta característica condiciona que el seu abordatge requereixi un coneixement detallat de l’ anatomia locorregional i que en conseqüència, la cirurgia estigui exposada a potencials accidents vasculars o a males interpretacions de la disposició de l’arbre traqueobronquial. El curs respon a la necessitat de conèixer els agents hemostàtics, així com les tècniques disponibles pel control d’ hemorràgies intra operatòries i gestió de fuites aèries parenquimatoses en el context de la realització de lobectomies videotoracoscòpiques.
This course does not have any sections.

Objectius

Objectiu Principal:

Adquirir habilitats quirúrgiques per a realitzar mesures d’ hemostàsia en lobectomies pulmonars via VATS. 

Objectius Específics:

  1. Conèixer les indicacions d’ aplicació d’hemostàtics en el context de la realització de reseccions pulmonars majors endoscòpiques.
  2. Aplicació de segellant de manera eficaç per la correcta hemostàsia.
  3. Ser capaç de realitzar una lobectomia superior esquerra VATS en el model experimental.

Professors principals

Dra. Amaia Ojanguren Arranz. Cap de Unitat de Cirurgia Toràcica, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. Lucía Milla Collado. Metge Adjunt de Cirurgia Toràcica, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. María Delgado Roel. Metge Adjunt de Cirurgia Toràcica, Complex Hospitalari Universitari de La Corunya

Dr. José Luis García. Metge Adjunt de Cirurgia Toràcica, Hospital Universitari La Princesa, Madrid

Dr. José Luis Recuero Díaz. Metge Adjunt de Cirurgia Toràcica, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Alumnes

Metges especialistes en Cirurgia Toràcica i residents dels últims anys de formació.

Detalls del curs

La metodologia docent utilitzada serà activa i eminentment pràctica, centrada en l’ alumne. Es destinarà una petita part del curs a conceptes teòrics, amb un actualització dels conceptes fonamentals i avançats, i un temps destinat específicament a la discussió entre alumnes, ponents i monitors del curs. Se projectaran audiovisuals sobre tècniques que els alumnes tindran que practicar posteriorment, potenciant la participació dels alumnes per resoldre dubtes concrets. La resta del temps serà pràctic utilitzant models de simulació avançada i models animals, amb el recolzament constant de monitors.


Curs ACREDITAT pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la “Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud”

Patrocina: