Endoscòpia Terapèutica Avançada: Dissecció Submucosa i Endoscòpia del Tercer Espai – 4a ed.

03 - 05 de novembre 2022
Endoscòpia Terapèutica Avançada: Dissecció Submucosa i Endoscòpia del Tercer Espai – 4a ed.

Course Features

Descripció

La resecció endoscòpica és un mètode quirúrgic utilitzat per tractar lesions gastrointestinals malignes i potencialment malignes. En els darrers anys, la tècnica ha avançat significativament, progressant des de la polipectomia a la resecció endoscòpica de la mucosa (RME) i més recentment dissecció endoscòpica submucosa (DES). Aquesta tècnica mínimament invasiva es considera teràpia de primera línia en pacients amb lesions colorectals, gàstriques i esofàgiques que encara no presenten càncer invasiu. Cal certesa sobre la integritat endoscòpica i histològica de la lesió una vegada ressecada, per evitar que aquests pacients rebin tractament quirúrgic major innecessari. Tot i que moltes neoplàsies gastrointestinals superficials poden tractar-se mitjançant RME aquesta no és adequada per a la resecció en bloc de lesions més grans de 20 mm o de lesions amb fibrosi mucosa. D'aquí la importància que actualment implica adquirir destreses a DES.
This course does not have any sections.

Objectius

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:

  1. Reconéixer les indicacions i advertir les possibles dificultats tècniques de la dissecció endoscòpica submucosa (DES) en esòfag, estómac i còlon.
  2. Reconéixer de manera precisa els plànols de dissecció i l’anatomia del tercer espai.
  3. Haver adquirit destresa en els moviments adequats de l’endoscopi per a DES, i com es diferencien dels moviments en altres tècniques d’endoscopia terapèutica.
  4. Reconéixer les característiques dels sistemes electroquirúrgics, el seu mecanisme d’acció i paràmetres a utilitzar durant les diferents fases de la DES, POEM, GPOEM, STER, diverticulotomia de Zenker´s.
  5. Reconèixer les característiques del sistema d’hidrodissecció, el mecanisme d’acció i els paràmetres que cal utilitzar d’acord amb les condicions de l’àrea a dissecar.
  6. Conèixer les característiques dels bisturí endoscòpics i com treure el millor profit del seu ús.
  7. Manejar en forma eficient les maniobres i els instruments de hemostàsia durant l’ESD i l’endoscòpia de tercer espai.
  8. Adquirir habilitats bàsiques en el reconeixement i tancament de perforacions amb l’ús d’endoclips.
  9. Reconèixer quan i com utilitzar els sistemes de tracció i contratracció disponibles per facilitar la dissecció.
  10. Reconèixer les pròpies limitacions i debilitats per identificar en quines fases de la dissecció el participant ha de fer èmfasi durant el seu entrenament posterior.

Professors principals

Dra. Ana Bargalló. Metgessa Especialista en Aparell Digestiu. Endos Medicina, Barcelona

Dr. Alfredo Mata. Metge Especialista en Aparell Digestiu. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona

Dr. Felipe Ramos. Metge Especialista en Aparell Digestiu. Hospital Universitari HM Montepríncipe, Madrid

Dr. Francisco Martín. Metge Especialista en Aparell Digestiu. Hospital Clínic Universitari de Santiago de Compostela

Dr. Hugo Uchima. Metge Especialista en Aparell Digestiu. Hospital Universitari Germans Trías i Pujol, Badalona

Dr. David Barquero. Metge Especialista en Aparell Digestiu. Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi, Barcelona

Dr. Álvaro Terán. Metge Especialista en Aparell Digestiu. Hospital Universitari Marqués de Valdecilla, Santander

Alumnes

Metges especialistes en Aparell Digestiu, amb coneixements previs en endoscòpia digestiva i terapèutica endoscòpica convencional (polipectomia, mucosectomia).

Detalls del curs

La metodologia docent utilitzada serà activament i eminentment pràctica, centrada en l’alumne. Es destinarà una petita part del curs a conceptes teòrics, amb una actualització dels conceptes fonamentals i avançats i un temps destinat específicament a la discussió entre alumnes, ponents i monitors del curs. Es projectaran audiovisuals sobre les tècniques que els alumnes hauran de practicar posteriorment, potenciant la participació dels alumnes per poder resoldre els dubtes concrets. La resta del temps lectiu serà pràctic utilitzant models de simulació avançada i models animals, amb el suport constant dels monitors.

Els monitors acompanyaran els alumnes durant tot el procés d’aprenentatge. Se supervisarà l’adquisició de les habilitats especifiques i es recollirà en un check list d’avaluació. Es permetrà repetir les maniobres les vegades requerides fins a aconseguir la realització correcta per part de l’alumne.

Places: 12

Hores lectives: 19,5 h (13,5 h són simulació in vivo).

Inscripcions:

 

info@triespais.com

 


Curs ACREDITAT pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la “Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud”

 


Amb l’AVAL de:

 

 

 


PATROCINEN: