Endoscòpia Terapèutica Avançada: Dissecció Submucosa i Endoscòpia del Tercer Espai – 2a edició

20 - 21 de novembre 2020
Endoscòpia Terapèutica Avançada: Dissecció Submucosa i Endoscòpia del Tercer Espai – 2a edició

Course Features

Descripció

La resecció endoscòpica és una tècnica quirúrgica utilitzat per a tractar lesions gastrointestinals malignes i potencialment malignes. En els últims anys, la tècnica ha avançat significativament, progressant des de la polipectomia a la resecció endoscòpica de la mucosa (RME) i més recentment dissecció endoscòpica submucosa (DES). Aquesta tècnica mínimament invasiva es considera teràpia de primera línia en pacients amb lesions colorectals , gàstriques i esofàgiques que encara no presenten càncer invasiu. Es necessita certesa sobre la integritat endoscòpica i histològica de la lesió una vegada ressecada, per a evitar que aquests pacients rebin tractament quirúrgic major innecessari. Encara que moltes neoplàsies gastrointestinals superficials poden tractar-se mitjançant RME aquesta no és adequada per a la resecció en bloc de lesions majors de 20 mm o de lesions amb fibrosi mucosa. D'aquí la importància que actualment implica adquirir destreses en DES.
This course does not have any sections.

Objectius

En finalitzar l’esdeveniment els participants seran capaços de:

 1. Reconèixer les indicacions i advertir les possibles dificultats tècniques de la dissecció endoscòpica submucosa (DES) en esòfag, estómac i còlon.
 2. Reconèixer en forma precisa els plans de dissecció i l’anatomia del tercer espai.
 3. Haver adquirit destresa en els moviments adequats de l’endoscopi per a DES, i com es diferencien dels moviments en altres tècniques d’endoscòpia terapèutica.
 4. Reconèixer les característiques dels sistemes electroquirúrgicos, el seu mecanisme d’acció i paràmetres a utilitzar durant les diferents fases de la DES, POEM, GPOEM, STER, diverticulotomía de Zenker´s
 5. Reconèixer les característiques del sistema de hidrodisecció, el seu mecanisme d’acció i paràmetres a utilitzar d’acord amb les condicions de l’àrea a dissecar.
 6. Conèixer les característica dels bisturí endoscòpics i com treure el millor profit del seu ús.
 7. Manejar en forma eficient les maniobres i els instruments d’hemostàsia durant ESD i endoscòpia de tercer espai.
 8. Adquirir habilitats bàsiques en el reconeixement i tancament de perforacions amb l’ús d’endoclips.
 9. Reconèixer quan i com utilitzar els sistemes de tracció i contra-tracció disponibles per a facilitar la dissecció.
 10. Reconèixer les pròpies limitacions i febleses per a identificar en què fases de la dissecció el participant ha de fer èmfasi durant el seu entrenament posterior.
  * Comentari: el maneig de tancament de perforacions requereix cursos complementaris addicionals específicament dedicats (megaclips, sutura endoscòpica, endoloops, sistemes de tracció amb sutures).

Professors principals

Dr. Alberto Baptista M. Metge Especialista en Aparell Digestiu. Hospital de Clínicas Caracas, Venezuela

Dr. David Barquero. Metge Especialista en Aparell Digestiu. Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi, Barcelona

Dr. Alfredo Mata. Metge Especialista en Aparell Digestiu. Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona

D. Miguel Ordóñez. Enginyer Tècnic Industrial. Simmedica, Barcelona

Dr. Felipe RamosMetge Especialista en Aparell Digestiu. Hospital Universitario HM Montepríncipe, Madrid

Dr. Alvaro Terán. Metge Especialista en Aparell Digestiu. Hospital Universitari Marqués de Valdecilla, Santander

Dr. Hugo Uchima. Metge Especialista en Aparell Digestiu.  Hospital Universitari Germans Trías i Pujol, Badalona

Alumnes

Metges especialistes en Aparell Digestiu, amb coneixements previs en endoscòpia digestiva i terapèutica endoscòpica convencional (polipectomia, mucosectomia).

Detalls del curs

La metodologia docent utilitzada serà activa i eminentment pràctica, centrada en l’alumne. Es destinarà una petita part del curs a conceptes teòrics, amb una actualització dels conceptes fonamentals i avançats, i un temps destinat específicament a la discussió entre alumnes, ponents i monitors del curs. Es projectaran audiovisuals sobre les tècniques que els alumnes hauran de practicar posteriorment, potenciant la participació dels alumnes per a poder resoldre els seus dubtes concrets. La resta del temps lectiu serà pràctic utilitzant models de simulació avançada i models animals, amb el suport constant del monitors.

Els monitors acompanyaran als alumnes durant tot procés d’aprenentatge. Se supervisarà l’adquisició de les habilitats especifiques i es recollirà en un check list d’avaluació. Es permetrà repetir les maniobres les vegades requerides fins a aconseguir la seva correcta realització per part de l’alumne.

Places: 10

Hores lectivas: 16 h. Horas prácticas: 11 h simulación ex vivo.

Inscripcions:

 

info@triespais.com

 


Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, i per la “Comisión Nacional de Salud”


AMB L’AVAL DE:

  


PATROCINA: