Instrumentació i abordatges de raquis. IV Curs de columna de Lleida i Pirineus.

21 de febrer 2020
Instrumentació i abordatges de raquis. IV Curs de columna de Lleida i Pirineus.

Course Features

Descripció

L'especialitat de cirurgia ortopèdica i traumatologia abasta l'ensenyament en patologia del raquis; però, donada l'especial complexitat d'aquesta cirurgia es necessita una sub-especialització. En general són necessaris 3 o 4 anys d'entrenament després del MIR per a poder realitzar cirurgies en columna vertebral. El curs aquesta ideat per a realitzar les quatre tècniques fonamentals que necessita qualsevol cirurgià de columna abans de poder dur-les a terme, amb èxit, en pacients.
This course does not have any sections.

Objectius

Es pretén ensenyar les quatre tècniques que tot cirurgià de columna ha de dominar. Per a això es disposarà de 4 estacions de treball. Cadascuna compta amb un cadàver humà i un monitor sènior, amb un màxim de 5 alumnes per estació, per la qual cosa es podran repetir les tècniques diverses vegades per alumne, amb supervisió continuada.

Al final del curs, l’alumne coneixerà les següents tècniques:

  • Intervenció en columna cervical per via anterior, amb la col·locació d’implants, tant intersomáticos com a plaques de suport.
  • Intervenció en columna cervical per via posterior, alliberament del canal i col·locació d’un sistema metàl·lic de suport, així com les diferents possibilitats de realitzar-ho.
  • Intervenció en columna lumbar per via anterior (particularment difícil) i col·locació d’implants.
  • Intervenció en columna tóracolumbar per via posterior, alliberament del canal i col·locació d’implants tant intersomáticos (TLIF, PLIF) com a pediculars (s’ensenyen 2 sistemes diferents).

Professors principals

DIRECTORS DEL CURSO

Dr. Ramón Jové Talavera. Traumatòleg. Cap de Secció de la Unitat de Raquis, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Jaume Mas Atance. Traumatòleg. Unitat de Raquis, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Pau Solé Florensa. Traumatòleg. Unitat de Raquis, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Jaume Marín Nasarre.  Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

PROFESSORS VISITANTS

Dr. Ignasi Català Antúnez. Neurocirurgià. Unitat de Raquis, Servei de Neurocirurgia i Cirurgia Espinal, Institut Clavel, Hospital Quirón de Barcelona

Dr. Víctor Manuel Martínez Alcañiz. Neurocirurgià. Servei de Neurocirurgia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Daniel Alberto Ortín Pérez. Neurocirurgià. Servei de Neurocirurgia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Manuel Ramírez Valencia. Traumatòleg. Unitat de Raquis, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Barcelona

Dr. Carlos Villanueva Leal. Traumatòleg. Excap Unitat de Raquis, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Barcelona

Alumnes

Metges especialistes en traumatologia o neurocirurgia, interessats en la cirurgia del raquis.

 

Detalls del curs

 

Curs ACREDITAT pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la “Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud”