3er Curs de columna de Lleida i Pirineus. Instrumentació i abordatges de raquis

08 de febrer 2019
3er Curs de columna de Lleida i Pirineus. Instrumentació i abordatges de raquis

Course Features

Descripció

L'especialitat de cirurgia ortopèdica i traumatologia abasta l'ensenyament en patologia del raquis; però, donada l'especial complexitat d'aquesta cirurgia es necessita una sub-especialització. En general són necessaris 3 o 4 anys d'entrenament després del MIR per a poder realitzar cirurgies en columna vertebral. El curs aquesta ideat per a realitzar les quatre tècniques fonamentals que necessita qualsevol cirurgià de columna abans de poder dur-les a terme, amb èxit, en pacients.
This course does not have any sections.

Objectius

Es pretén ensenyar les quatre tècniques que tot cirurgià de columna ha de dominar. Per a això es disposarà de 4 estacions de treball. Cadascuna compta amb un cadàver humà i un monitor sènior, amb un màxim de 5 alumnes per estació, per la qual cosa es podran repetir les tècniques diverses vegades per alumne, amb supervisió continuada.

Al final del curs, l’alumne coneixerà les següents tècniques:

  • Intervenció en columna cervical per via anterior, amb la col·locació d’implants, tant intersomáticos com a plaques de suport.
  • Intervenció en columna cervical per via posterior, alliberament del canal i col·locació d’un sistema metàl·lic de suport, així com les diferents possibilitats de realitzar-ho.
  • Intervenció en columna lumbar per via anterior (particularment difícil) i col·locació d’implants.
  • Intervenció en columna tóracolumbar per via posterior, alliberament del canal i col·locació d’implants tant intersomáticos (TLIF, PLIF) com a pediculars (s’ensenyen 2 sistemes diferents).

Professors principals

Dr. Ignasi Català Antúnez. Neurocirurgià. Unitat de Raquis, Servei de Neurocirurgia i Cirurgia Espinal, Institut Clavel, Hospital Quirón de Barcelona

Dr. Jordi Espona Rosselló. Traumatòleg. Unitat de Raquis, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Ramón Jové Talavera. Cap de Secció de la Unitat de Raquis, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Jaume Mas Atance, Traumatòleg. Unitat de Raquis, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Manuel Ramírez Valencia. Traumatòleg. Unitat de Raquis, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Barcelona

Dr. Pau Solé Florensa. Traumatòleg. Unitat de Raquis, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Carlos Villanueva Leal. Excap de la  Unitat de Raquis, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Barcelona

Alumnes

Metges traumatòlegs que vulguin formar-se en cirurgia del raquis.

Detalls del curs

Curs en trámit d’acreditación per el  Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la “Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud”