Programa de Formació en Cirurgia Colorectal i de l’Obesitat per a Metges Interns Residents i Cirurgians Adjunts de la Regió Sanitària de Lleida

07 - 23 de abril 2021
Programa de Formació en Cirurgia Colorectal i de l’Obesitat per a Metges Interns Residents i Cirurgians Adjunts de la Regió Sanitària de Lleida

Course Features

Descripció

This course does not have any sections.

Objectius

CURS I

– Conèixer els aspectes pràctics de l’abordatge mínimament invasiu del càncer rectal.
– Bases teòriques i pràctiques de la resecció anterior laparoscòpica.
– Importància de la linfadenectomia.
– Anastomosis intracorpòria colorectal mecànica.

CURS II

– Conèixer els aspectes pràctics de l’abordatge mínimament invasiu del càncer de còlon.
– Bases teòriques i pràctiques de les colectomies laparoscòpiques.
– Importància de la limfadenectomia D3.
– Anastomosis intracorpòria ileocólica mecànica.

CURS III

– Conèixer els aspectes pràctics de l’abordatge mínimament invasiu de la cirurgia de l’obesitat.
– Bases teòriques i pràctiques de la gastroplastia vertical laparoscòpica.
– Diagnòstic i control de les complicacions de la cirurgia de l’obesitat.

CURS IV

– Conèixer els aspectes pràctics de l’abordatge mínimament invasiu de la cirurgia de l’obesitat.
– Bases teòriques i pràctiques del bypass gàstric i encreuament duodenal laparoscòpic.
– Diagnòstic i control de les complicacions de la cirurgia de l’obesitat.

Professors principals

Dr. Jorge Juan Olsina. Cap de Servei Cirurgia, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. Nuria Mestres. Cirurgiana adjunta, Secció Cirurgia Colorrectal, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Jordi Escoll. Cirurgià adjunt, Secció Cirurgia Colorrectal, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. Silvia Pérez. Cirurgiana adjunta, Secció Cirurgia Colorrectal, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. David Ambrona. Cirurgià adjunt, Secció Cirurgia Colorrectal, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. Mª Cruz de La Fuente. Cirurgiana adjunta, Secció Cirurgia Obesitat, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Ferràn Herrerías. Cirurgià adjunt, Secció Cirurgia Obesitat, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Alumnes

Metges Interns Residents i Cirurgians Adjunts de la Regió Sanitària de Lleida.