Practiques de maniobres complexes cervico-toràciques amb models cadavèrics – 3a ed.

03 - 04 de març 2023
Practiques de maniobres complexes cervico-toràciques amb models cadavèrics – 3a ed.

Course Features

Descripció

Per a tot cirurgià és essencial una constant actualització i un continu entrenament, tant en els aspectes teòrics, com també en els pràctics. L'òptim aprenentatge de qualsevol habilitat o destresa, ha d'incloure l'aplicació tutoritzada dels coneixements adquirits. Per raons didàctiques, ètiques i legals, els models cadavèrics constitueixen un mètode propici per a la pràctica de maniobres quirúrgiques de complexitat. Amb aquest propòsit, hem dissenyat un curs centrat en la realització de diferents procediments quirúrgics cervico-toràcics, com els abordatges transmanubriales i anteriors per a l'estret toràcic superior i els tumors de pancoast, la traqueostomia mediastínica i la osteosíntesis esternal i costal, per exemple. Brindem l'oportunitat a cada equip quirúrgic de realitzar totes aquestes maniobres en el cadàver, duent a terme els procediments establerts de la manera més pròxima a la pràctica real. Cada equip estarà integrat per tres cirurgians. Podran efectuar les seves pròpies tècniques, aprofitant el model tant per a operar com per a l'ensenyament als més joves; podent comptar al seu torn amb les recomanacions d'un expert. Dit en altres paraules, no pretenem ensenyar a operar, si no que, facilitarem l'oportunitat d'ensenyar als residents d'executar unes certes maniobres, que per la seva falta de freqüència i per la seva complexitat són difícils de practicar.
This course does not have any sections.

Objectius

Afermar els coneixements teòrics i pràctics dels procediments quirúrgics enumerats a continuació:

  1. Reseccions traqueals i traqueostomia mediastínica.
  2. Abordatge de l’estret toràcic superior i dels tumors de pancoast anteriors.
  3. Abordatge transmanubrial i cervicomediastinico.
  4. Osteosíntesis costal i esternal.

Professors principals

Dr. Carlos A. Rombolá. Cap de Secció de Cirurgia Toràcica, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dr. Genaro Galán Gil. Cap de Servei de Cirurgia Toràcica, Hospital Clínic Universitari de Valencia

Dr. Mario E. Montesinos. Cirurgià, Secció de Cirurgia Toràcica, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Dra. Cora A. Sampedro. Cirurgiana, Secció de Cirurgia Toràcica, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Alumnes

Metges especialistes en Cirurgia Toràcica i metges interns residents de 4t i 5è any de Cirurgia Toràcica.

Detalls del curs

Places: 12

Durada: 11 h lectives (9 h de cirurgia en espècimens humans)

Inscripció: 1.300 €

(1.420 € si se sol·licita allotjament)

Contacte: secretaria@creballeida.org


Curs ACREDITAT per el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la “Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud”.

 


Curs avalat per:

 

 

 

 


Patrocinat per: