VATS
Agents hemostàtics en cirurgia toràcica mínimament invasiva. Lobectomia via VATS en model porcí
This Course is FREE

La lobectomia per videotoracoscòpia (VTC) s’ha afermat com la tècnica quirúrgica d’elecció pel tractament del càncer de pulmó, metàstasis pulmonars i malalties pulmonars benignes. L’eficiència de l’abordatge endoscòpic ha estat recollida en nombroses ocasions en...