Abordatge Anterior
Maneig de Complicacions en Abordatge Anterior Toràcic i Abdominal del Raquis. Taller In Vivo en Model Porcí – 3a ed.
Start from €1500

Aquest curs està enfocat de manera transversal perquè cirurgians de raquis aprenguin a reconèixer i manejar les diferents complicacions que habitualment poden aparèixer durant els abordatges anteriors de columna toràcica i lumbar, i que requereixen...