Cursos de la SCEDMQ

Cursos de la SCEDMQ
per

La Societat Catalana d’Endoscòpia Digestiva Mèdico-Quirúrgica (SCEDMQ), pertanyent a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, està formada per metges de diferents especialitats relacionades amb l’aparell digestiu, que tenen en comú el seu interès per les tècniques endoscòpiques.

Dins a les seves activitats formatives, la SCEDMQ imparteix un màster acreditat per la Universitat de Lleida, la Universitat Autónoma de Barcelona i l’Institut INTERACT de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

El màster té una part pràctica, amb activitats dirigides per a cirurgians i per a gastroenteròlegs endoscopistes. Així, durant aquestes setmanes els alumnes del màster estan realitzant al CREBA activitats in vivo de cirurgia gàstrica laparoscòpica i de maniobres endoscòpiques conservadores.

Són ja tres les societats mèdiques espanyoles que han realitzat activitats formatives al CREBA: la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN), la Societat Espanyola de Cirurgia de l’Obesitat (SECO), i la SCEDMQ.

Share

Publicacions recomanades